آشنایی کلی با مدیتیشن حقیقی

گام نخست: بیداری انرژی کندالینی

آسوده بنشینید، هیچ کاری انجام ندهید، ذهن را متوقف نگه دارید و بدن را آرام سازید.

در درون همه انسانها نیرویی فطری قرار دارد که ابزاری برای اتصال انسان به خداوند و مایه تکامل اوست. در واقع کندالینی انعکاس نیروی عشق خداوند در تمام انسانهاست. مادرانه از ما نگهداری می کند ، رشد می دهد و مارا تغذیه می نماید. این انرژی در بدو تولد در تمام انسان ها بیدار است و وظایف خود را بعنوان یک مادر انجام می دهد. در حرکت در بدن و بالا آمدن از طریق سیستم اعصاب مرکزی ، از ملاج سر خارج شده و به نیروی همه جا حاضر عشق خدا متصل می گردد. اما به مرور با بزرگتر شدن کودک ، ملاج سر او بسته شده و راه خروج کندالینی مسدود می شود. در نتیجه این انرژی به محل شروع حرکت خود که همان استخوان خاجی است (ساکروم)بر می گردد. و بصورت خفته باقی می ماند. لذا در س اه اج ای وگ ا از طریق روش زیر و یا بیداری کندالینی فرد از طریق کسی که خود نیز کندالینی بیداری دارد این انرژی دوباره بیدار شده و از ملاج سر خارج می گردد. گویی که فرد بار دیگر متولد شده است.

طریقه بیدار کردن انرژی کندالینی (انرژی مادری)

قبل از اینکه به تجربه خودآگاهی بپردازیم به چند نکته توجه می کنیم:

اولا خودمان را بخاطر تمام اشتباهاتی که در گذشته انجام داده ایم می بخشیم. خداوند اقیانوسی از رحمت و بخشندگی است و مارا بخشیده است . پس ما نیز خودمان را می بخشیم.

ثانیاً ، همه افراد عالم را بطور کلی می بخشیم. چراکه با نبخشیدن ما تنها خود را عذاب داده ایم. در حالیکه دیگران به زندگی خود مشغولند. پس همه را می بخشیم.

این خیلی مهم است که در طول تمرین ، آرام و راحت بنشینید. می توانید روی زمین یا روی صندلی بنشینید . منظور از "مادر" در جملات زیر مادر کندالینی ماست و درصورت تمایل می توان بجای آن گفت : خدایا.
(همچنین می توانید همراه با فیلم خانم شری ماتاجی در پست خودآگاهی ، خودآگاهی خود را دریافت کنید )

1-دست راست را روی قلب خود میگذاریم و می پرسیم،

مادر: آیا من روح پاک خود هستم؟

(3 بار تکرار می کنیم)

2- دست راست را روی سمت چپ شکم خود (درست زیر دنده ها) می گذاریم و می پرسیم، مادر: آیا من استاد خودم هستم؟ (3 بار تکرار می کنیم)

3- دست راست را روی سمت چپ قسمت زیرین شکم خود (نزدیک مفصل ران) می گذاریم و می گوییم، مادر: لطفا حقایق را در من بیدار نما (6 بار تکرار نمایید)

4- دست راست خود را دوباره روی سمت چپ شکم خود می گذاریم و با اعتماد بنفس کامل می گوییم، مادر: من استاد خودم هستم.(10 بار تکرار می کنیم)

5- دست خود را دوباره روی قلب خود می گذاریم و می گوییم، مادر: من روح پاک خودم هستم. (12 بار تکرار می کنیم)

6- دست راست خود را روی قسمت چپ گردن (محل اتصال گردن و شانه ها) قرار می دهیم و گردن را به سمت راست می چرخانیم و می گوییم، مادر: من گناهکار نیستم.

(16 بار تکرار می کنیم)

7- دست راست را روی پیشانی قرار می دهیم و می گوییم:

مادر: من همه را می بخشم.

( همه را برای همه چیز ببخشید و از صمیم قلب یکبار این جمله را ادا کنید.)

8- دست راست را پشت سر می گذاریم و سر را بطرف عقب (با تکیه به دستان تا جاییکه می توانید) می بریم و می گوییم: خدایا، لطفا اگر دانسته یا ندانسته اشتباهی کرده ام مرا ببخشید. (یک بار ادا کنید)

9- کف دست راست را بالای سرمان قرار می دهیم (انگشتان بسرف بالا کشیده شده باشند) با کمی فشار ملایم در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم و می گوییم، مادر: لطفا انرژی مادر را در من بیدار کن. لطفا خودآگاهیم را به من بدهبد.

(7 بار تکرار می کنیم)

توضیح: انجام کارهای فوق فقط یکبار جهت بیداری کندالینی کفایت کرده نیاز به تکرارآن در تمرینهای مدیتیشن نمی باشد.

گام دوم: مدیتیشن

خیلی مهم است بخاطر داشته باشید که هیچگاه میزان پیشرفت افراد در مدیتیشن س اه ا ج ای وگ ا شبیه یا برابر هم نخواهد بود. در تجزیه و تحلیل نهایی فقط دو عامل تعیین کننده وجود دارد که مشخص می کند شما تا چه عمقی و با چه سرعتی در مدیتیشن خود فرو می روید که عبارتند از:

1-تمایل شما

2-یک برنامه مدیتیشن مرتب و منظم

اگر یک تمایل خالص قوی برای عمیق تر شدن دارید ( نظور ما از خالص یعنی بدون انگیزه های نهائی مانند غلبه بر دیگران یا بر هر چیز دیگر است) و با پستکاز ، یک برنامه منشم مدیتیشن صبح و عصر را دنبال می کنید، پیشرفت شما سریعتر از هر کس دیگری که فاقد یکی از نکات باشد خواهد بود.

اغلب موردی وجود دارد که سیستم حساس یک نفر نیاز به پاک شدن بیشتر نسبت به دیگران دارد. بدین ترتیب طبعاً میزان پیشرفت افراد نیز تفاوت خواهد بود. این یک مسابقه نیست بلکه یک فرایند عشق برای تجدید پاکی و معصومیت کودکی شماست. شما باید در این مسیر لذت بیشتری در زندگیتان احساس کنید  و بهبود روز به روز خود را دریابید.

 مدیتیشن گروهی:

یکی از مهمترین روشهای تداوم پیشرفت ، شرکت منظم و مرتب در جلسات س اه اج ای و گ ا است. مخصوصا در روزهای اولیه و تداوم آن در روزهای بعد. این جلسات فرصت لازم را فراهم می آورد تا لذت مدیتیشن عمیق تر گروهی تجربه شود. (یعنی مدیتیشن واحد با دیگران) و همچنین این فرصت را فراهم می آورد تا درباره موضوعات وسیع س اه اج ای وگا و مزایای آن بیشتر بیاموزید. با توجه به مراتب فوق همانطوریکه شما به تمرین مدیتیشن ساهاجا ادامه  می دهید متوجه مزایای زیر خواهید شد . هیچکدام از این منافع دارای شکل خاص یا اهمیت و یا زمان معین نیستند . بعضی از این مزایا فقط بعد از ماه ها تمرین ممکن است احساس شوند اما همه آنها واقعی هستند و بطور قطع رخ خواهند داد.

مزایای مدیتیشن:

الف) خواب آرام

شاید یکی از بارزترین مزایایی که بدست می آورید این باشد که شما بهتر و عمیقتر می خوابید و صبح روز بعد ضمن رفع خستگی روز قبل به اصطلاح سرحال بیدار می شوید. تعداد مردمی که در غرب از خواب ناراحت کننده رنج می برند و برای آن دلایلی متعدد از هوا گرفته تا فنر بد تختخواب ذکر می کنند بسیار تعجب آور است. در واقع به سادگی می توان گفت که دلیل عمده بدخوابی ، مشغولیات ذهنی ناشی از عدم رهایی از حوادث روزهای گذشته یا نگرانی برای برنامه های آتی می باشد. از طریق س ا ه اج ای وگ ا شما می توانید شروع به زندگی و خواب در «زمان حال» نمایید.

ب) موفقیت در کار

یکی از ترسهای رایج این است که مدیتیشن باعث می شود تا شخص ، رویایی،فراموشکار و بدون محرک و انگیزه شود. این استنباط دقیقاً برخلاف حقیقت است. البته این کاملا واقعیت دارد که معیارهای شخص تغییر می کند، مراقبت و دقت شما بیشتر خواهد شد و ضرورت جنگ مداوم با زندگیتان و با اطرافیانتان را از دست خواهید داد. ولی اینکه انسان رویایی و بی تفاوت می شوید کاملاً غیر واقعی است. اگر خیال و اعصابتان آسوده و آرام باشد و به زمان حال تمرکز نمایید ، بیشتر و بهتر می توانید در کار یا زندگی روزمره ، کارایی بهتر و بیستر داسته باشید.

اگر دچار مشکلی شده باشید و به این مشکل در زمان حال نگاه کنید ( به جای این نگرانی که چه کسی بایستی مجازات می شد یا مثلا چرا درست قبل از ناهار اتفاق افتاد) متوجه خواهید شد که نسبت به گذشته با قاطعیت خیلی بیشتر و موثرتری از عهده مشکلات برمی آیید. آیا این رویا است؟   در حقیقت عده زیادی از مردم ، خلاف آنرا تجربه می کنند. همینطور که افراد در س اه اج ا ی و گ ا پیشرفت می کنند ، بطور طبیعی به یک حالت رقابت بدون سراسیمگی دست می یابند، بتدریج به جستجوی صلاح خود و دیگران می پردازند، بصورت تکیه گاهی برای دیگران در می آیند و همه مایلند با آنها مشورت نمایند. ما نمی گوییم که بطور خودکار ، مدیرمسئول شرکتتان خواهید شد اما مطمئناً متوجه خواهید شد که چگونه اطرافیان شروع به احترام گذاشتن به نظریات شما می نمایند.

پ) غلبه بر بیماری

این می تواند یکی از حساس ترین بحثهای س اه اج ا ی وگ ا باشد. ما در غرب خیلی مقید هستیم که باور کنیم طب مدرن تنها راه حل بیماریهاست. به هر حال س اه اج ای وگ ا یک حقیقت ساده را عرضه می دارد.

این یک حقیقت است که همه ما افرادی را می شناسیم که بطور دائم دچار بیماری می گردند. از درد پشت یا دردهای دیگر می نالند. همچنین کسانی را می شناسیم که به سلامتشان غبظه می خوریم. اگر باران ببارد یا آفتابی باشد، آنها خوش و خرم و با چهره ای گشاده باقی می مانند ، دلیل آن ساده است. همگی ناشی از اثرات موثر سیستم ظریف است.

شما متوجه خواهید شد افرادی که همیشه بیمار بنظر می رسند ممکن است افراد «کانال راستی» (یعنی بسیار مضطرب، دارای زندگی سریع و برنامه ریز آینده باشند) یا اینکه «کانال چپی» (یعنی احساساتی،سست و بیحال ، یا افسرده باشند). در هر دو حالت ، آنها از هر کدام از دو کانال طرف راست و یا چپ خود زیاده از حد معمول استفاده کرده اند. {کمی پیشتر با سیستم ظریف و کانالهای چپ و راست و مراکز آشنا شده اید:پست مراکز انرژی} با س اه اج ای وگ ا شما هدفمند می شوید، زندگیتان را می توانید  در کانال مرکز بگذرانیدو از زمان حال لذت ببرید. شما شخصا متعادل تر می گردید و بر اثر آن در مقابل بیماریها مصون می شوید. شما شکست ناپذیر نیستید بلکه مصونیت بیشتری خواهید یافت . این مصونیت نتیجه وضعیت مطلوب سیستم ظریف درون شما است. در دوره ای که شما بطور مستمرمدیتیشن می کنید، اگر سرما بخورید به این مفهوم است که در چاکرای پنجم (ویشودی) خود دارای گرفتگی هستید. به مفهوم ساده تر یعنی سیستم شما نیاز به پاک شدن بیشتری دارد یا اینکه به این مفهوم خواهد بود که به آن چاکرای شما شوکی وارد شده که اجازه داده تا ویروس سرماخوردگی روی فیزیک بدن شما اثر بگذارد. این مورد شامل تمام اندام های بدن شما می گردد.

سیستم ظریف شما دو نقش دارد: یکی حفظ بهبودی شرایط فیزیکی بدنتان و دیگری بهبود حالات روحی شما. همانطور که خانم شری ماتاجی گفته است « به محض اینکه بطور کامل تثبیت شدید، دیگر لازم نیست به هیچ وجه نگران سلامتی تان باشید» . مفهوم این عبارت این است که هرجه بیشتر مدیتیشن کنید و توجه بیشتری به سیستم های حساس یا چاکراهای خود بنمایید شرایط فیزیکی شما بهتر خواهد شد. این موضوع شامل نیروهای شفابخش  س اه ا ج ای و گ ا نیز می شود. با گذشت زمان، قسمت عمده دردهای فیزیکی شما با پاک شدن مراکز برطرف خواهد شد. این که این موضوع چقدر طول میکشد بستگی به وضعیت مرکزی دارد که شروع به پاک کردن آن کرده اید.

این دور از عقل است که انتظار معجزات درمانی فوق العاده برای بیماریهای جدید مربوط به فیزیک بدن باشیم، زیرا به احتمال قریب تعیین این مسائل ناشی از مشکلات جدی مراکز حساس حاکم بر آن است. هیچ شکی نیست که به مدیتیشن دراز مدت با تمایل خاص و پاک شما باعث بهبود شرایط درد و بیماری شما خواهد شد.

ت) احساس خویشاوندی با دیگران

س اه اج ای و گ ا درباره عشق و تعادل است. محبت خالصانه بین انسان ها، عشقی معصومانه است که هیچ انگیزه و محرک مادی ندارد و بدنبال مزد و جایزه نیست. در س اه اج ای و گ ا شما به سرعت زیبایی و قدرت احساس خویشاوندی با مردم را تجربه خواهید کرد، آن خویشاوندی که بالاترین مزدش محبت است. والدین کودکان تازه به راه افتاده ، نوع محبتی را که کودک ابراز می کند درک خواهند کرد، عشقی که محبت عادی کودک بی گناه و معصوم نسبت به والدینش دارد. کودک هیچ چیز از والدین نمی خواهد، جز آنکه متقابلا مورد محبت قرار بگیرد.

اهمیت مدیتیشن

بسیاری از افراد تصور می کنند که تنها با گرفتن خودآگاهی می توانند از تمام مزایای آن بهره مند شوند و مدیتیشن را جدی نمی گیرند . اما، حقیقت این است که تنها در صورتی می توانیم بطور کامل از این خودآگاهی نتیجه بگیریم که هر روز فارغ از همه مسائل روزمره، زمانی را به خودمان اختصاص دهیم و مدیتیشن کنیم. همانطور که یک گیاه جوان برای رشد نیاز به مراقبت ، توجه و آبیاری دارد . پس از بیداری کندالینی که مانند جوانه زدن آگاهی ماست ، این گیاه جوان نیازمند توجه است که اینکار از طریق مدیتیشن روزانه میسر می گردد. با انجام مدیتیشن مرتب به مرور حالت " آگاهی بدون فکر" در ما  تثبیت شده و درخت آگاهی ما رشد می نماید.

نحوه انجام مدیتیشن

بطور کلی مدیتیشن در س اه اج ای وگ ا به معنی قرار گرفتن در آگاهی بدون فکر است. یعنی بعنوان اولین نتیجه بیداری کندالینی ، در سکوت ناشی از عدم حضور افکارمان قرار می گیریم. به این حالت ، آگاهی بدون فکر گفته می شود. برای رسیدن به این مرحله آنچه که باید انجام دهیم بسیار ساده است. با آسودگی بر روی زمین می نشینیم و دستهای خود را به سمت تصویر خانم شری ماتاجی (که کمک بسیاری به پاک شدن سیستم ظریف بدن می کند) باز نگه می داریم. در مدتی که چشمان خود را بسته ایم بدون اینکه تلاش زیادی انجام دهیم یا اینکه متحمل سختی شویم ، تنها با نه گفتن به فکرهایی که  وارد ذهن ما می شوند وارد آگاهی بدون فکر می شویم. این اساس و پایه مدیتیشن کردن در س اه اج ا ی وگ ا است. اما برای بهبود وضعیت سیستم ظریفی که درونمان است و همچنین رشد بیشتر در س اه ا جا  ی وگ ا و قرار گرفتن در سکوتی عمیق تر، تکنیکهایی متنوع اما ساده وجود دارند که به مرور و با گذشت زمان با آنها آشنا خواهیم شد. در ادامه با دو تکنیک ساده یعنی بالا آوردن کندالینی و بندن (کمان) آشنا می شوید. بطور معمول این دو روش را در آغاز و پایان مدیتیشن انجام می دهیم.

طریقه بالا آوردن کندالینی

انرژی کندالینی تا بالای ستون فقرات ما  صعود می کند و توجه را به سطحی بالاتر و به دورن می بردو در نتیجه بالا آمدن آن حالت آکاهی بدون فکر (Thoughtless Awareness) ایجاد می شود. انجام این تمرین کمک به تقویت مداوم و ایجاد توجه در بالاترین مراکز انرژی یعنی چاکرای سحسرآرا می نماید. در ابتدا و انتهای مدیتیشن بسیار مفید است که خودتان کندالینی خود را بالا بیاورید.

دست چپ را کم کم بالا می آوریم در حالیکه دست راست در جهت عقربه های ساعت به دور آن می چرخد. دست خود را از داخل به بالا و از بالا به پشت دست دیگر و سپس پایین می آوریم ( کف دستها در همه حال بطرف بدن باشند) حرکت را ادامه می دهیم تا به بالای بدن برسیم. سپس با دو دست گره ای فرضی می زنیم تا انرژی کندالینی بالای سر تثبیت شود. این عمل سه بار تکرار می شود. بار اول یک گره، بار دوم دو گره و بار سوم سه گره می زنیم.

 

 

 

 

 

 

بندن (کمان زدن)

یک تمرین ساده برای حفاظت از سیستم ظریف بدن

بعد از بالا آوردن کندالینی، به هنگام آغاز مدیتیشن اقدام به زدن بندن (کمان) می کنبم. برای این کار ، دست چپ را روی زانوی چپ قرار می دهیم. کف دست رو به بالا و نوک انگشتان به طرف عکس شری ماتاجی باشد- دست راست را از روی دست چپ (مفصل ران) حرکت می دهیم و بر می گردانیم. این عمل یک بار حساب می شود. این عمل را هفت بار تکرار می کنیم.

 

معرفی مراکز انرژی یا چاکرا

همانطور که قبلا نیز گفته شد سیستم ظریف بدن 7 چاکرا یا مراکز انرژی وجود دارد. چاکرا به زبان سانسکریت به معنی چرخه است، چراکه این مراکز در حال  چرخش هستند. هر یک از این مراکز قدرت هایی دارند که چنانچه این چرخش متوقف شود و یا در خلاف جهت اصلی صورت گیرد باعث از دست رفتن آن قدرت و بروز مشکلات و بیماری هایی می شود. از میان این 7 مرکز یکی در پایین استخوان ساکروم ( که محل انرژی کندالینی است) قرار دارد و 6 مرکز دیگر در بالای آن می باشند. هر یک از این هفت چاکرا دارای ویژگی های معنوی متعددی می باشند. این ویژگیها در درون ما دست نخورده و بکر وجود دارد. علیرغم آنکه ممکن است که این ویژگی ها در ما ظهور و بروز پیدا نکنند، اما هرگز نیز از بین هم نخواهند رفت. با بیداری کندالینی، این ویژگی ها بصورت خود بخود شروع به بروز می کنند و خود را در زندگی ما نشان می دهند.

ویژگی هایی نظیر پاکی و معصومیت، رضایت، بخشش ، اتصال به نیروی همه جه حاضر خدوند و ...

در زیر خصوصیات و قدرتهای مربوط به هر چاکرا و همچنین جایکاه آن در سیستم ظریف آورده شده است.

چاکرا

نام

جایگاه در بدن

جایگاه روی دست ها

ویژگی ها

1

مولادهارا

زیر استخوان مثلثی شکل

انتهای کف دست

پاکی و معصویت

2

سوادیستانا

شبکه سرخرگی(پایین شکم)

انگشت شصت

خلاقیت

3

نابی

شبکه خورشیدی(شکم)

انگشت میانی

رضایت و سخاوت

4

قلب

شبکه قلبی (جناق سینه)

انگشت کوچک

عشق و احساس امنیت

5

ویشودی

شبکه گردنی (تیروئید)

انگشت اشاره

ارتباط صحیح با خود و تمام عالم

6

آگنیا

مرکز مغز(در امتداد پیشانی)

انگشت انگشتری

بخشش

7

سحسرارا

ناحیه لیمبیک مغز(ملاج سر)

وسط کف دست

سکوت و خود آگاهی

 

 

نتیجه بیداری کندالینی و اصلاح کانالها و چاکراها

بهبودی در سطح جسمی و فیزیکی و احساس سلامتی و تندرستی از نتایج این بیداری روحانی می باشد. با اینکه بسیار فعال و پویا می شویم ، احساس خستگی نخواهیم داشت، چراکه همواره این انرژی کندالینی در ما جریان دارد. دومین نتیجه جنبه احساسات است. با متعادل شدن کانال چپ انرژی ، ما احساس غنی بودن خواهیم کرد.   مهربان و دلسوز می شویم و در همان حال احساس امنیت نیز در ما شکل می گیرد. شخصیتی جدیددر ما متبلور می گردد. شخصیتی زیبا ، درستکار، فعال و البته دلسوز.

اما مهمترین نتیجه بیداری این انرژی این است که سطح جدیدی از آگاهی که به آن آگاهی ارتعاشی گفته می شود در ما ایجاد می گردد. در این صورت ارتعاشات الهی را بر روی دستان خود بصورت جریان نسیم خنکی احساس می کنیم . این توانایی در سیستم عصبی ما بوجود می آید که می توانیم خود و دیگران را از طریق این آگاهی ارتعاشی درک کنیم.

در س اه اج ا ی وگ ا ، با توجه به شرایط ارتعاشی که بر روی دستان خود احساس می کنیم ، در بهبود کانال ها و مراکز انرژی خود می کوشیم. احساس نسیم خنک روی دستها ایده آل است . دست راست نماینده کانال راست و دست چپ نماینده کانال چپ است. احساس گرما ، سنگینی یا سوزش روی هر یک از دستها نشان می دهد که کانال انرژی مربوط به آن دست نیاز به پاکسازی دارد. همچنین هریک از چاکراها روی انگشتان هر دست ، جایگاه ویژه ای دارند که با علامت دادن روی انگشت مربوطه ، گرفتگی خود را نشان می دهند.

بطور کلی در س اه ا ج ای و گ ا در پی بیداری انرژی کندالینی از طریق مدیتیشن ، همراه با تکنیک ها و روش هایی بسیار ساده که آنها را بتدریج خواهید آموخت؛  به اصطلاح مراکز انرژی (چاکراها) می پردازیم. همچنین با ایجاد تعادل بین کانال های چپ و راست انرژی و قرار گرفتن در کانال مرکزی و اتصال به نیروی عشق همه جا حاضر خداوند می توانیم به مرور حالت آگاهی بدون فکر را در خود تثبیت و پایدار کنیم. با تقویت این حالت و پیشرفت در این آگاهی ارتعاشی فارغ از این که شرایط زندگی هر یک از ما چه باشد ، می توانیم در آرامش و لذت به سر برده و این آرامش را به دیگران نیز منتقل کنیم.

لذا برای بهره مندی از این نتایج و  ثمرات باید در پی یادگیری روش هایی باشیم  تا بتوانیم کانال های خود را متعادل نموده و گرفتگی چاکراهای خود را رفع نماییم. در ادامه با بعضی از تکنیکها که در این رابطه است آشنا می شویم.

 

آشنایی با برخی تکنیک ها

بطور کلی در س اه اج ای و گ ا از برخی از عناصر طبیعی مانند آب، زمین و شعله آتش برای پاکسازی سیستم ظریف بدن استفاده می شود. برای مثال از آنجا که کانال چپ ماهیتاً کانال سردی است ، با شعله آتش به آن گرما می دهیم تا آن را متعادل کنیم و یا اینکه برای خنک کردن کانال راست به طریقی که به تفضیل در ذیل آورده شده است از آب خنک بهره می گیریم.

  1. عکس و شمع

ترجیحاً از یک عکس خانم شری ماتاجی ( که بطور آشکاری ارتعاشات عمیق روحی شخص را  ساطع می کند) استفاده کنید تا به روح ما کمک کند که بتوانیم مدیتیشن قوی تر و عمیق تری داشته باشیم. به راحتی و با آرامش در مقابل عکس خانم شری ماتاجی بنشینید و دستهایتان را طبق شکل روی پاهایتان قرار دهید، ممکن است جریان ارتعاشات خنک را بالای انگشتان تان حس کنید. سپس یک شمع را به عنوان نماد عنصر آتش در مقابل عکس می گذاریم، این کار مدیتیشن ما را آسان تر و نتیجه حاصل از آن را قوی تر و بهتر می سازد.

تصویر از خانم شری ماتاجی برای مدیتیشن

     

 

  1. زمین
    می توانیم در هنگام مدیتیشن کف هر دو دست خود را روی زمین بگذاریم . زمین قدرت زیادی در جذب منفی ها و سنگینی سیستم انرژی دارد
  2. پاک کردن کانال های چپ و راست

برای پاک کردن کانال چپ، از عنصر خاک یا زمین برای پاکسازی کمک می گیریم. به این ترتیب که دست چپ را روی زانو (کف دست رو به بالا) و دست راست را روی زمین ( اگر روی صندلی نشسته اید دست راست را بطرف زمین) نگه می داریم.

برای پاک کردن کانال راست ، از عنصر اتر استفاده می کنیم. برای این منظور دست راست را روی زانو ( کف دست رو به بالا) و دست چپ به طرف بالا ( کف دست رو به عقب) قرار می دهیم.

  1. قرار دادن پا در محلول آب و نمک

محلول آب و نمک یک تکنیک س اه اج ای وگ ا است که عده زیادی از مردم در هر روز از زندگی خود می توانند از آن بهره مند شوند. روش ساده آن در س اه اج ای وگ ا به این ترتیب است که بعد از یک روز خسته کننده و برای رسیدن به آرامش، پاهایان را در یک ظرف آب قرار دهید.

بهتر است که اینکار را در بعدازظهر انجام دهید، با این توجه که قدری نمک (یک مشت) به عنوان نماینده عنصر زمین / خاک به آب اضافه کنید. بدین ترتیب ما تمام عناصر را بکار میگیریم ، آتش ( بوسیله شمع) ، هوا، آب و زمین و خاک .

به راحتی و در حالیکه پاهایتان در یک ظرف آب و نمک (مانند شکل) قرار دارد، بنشینید و مدیتیشن کنید. در پایان پاهایتان را بشوئید و خشک نمایید. آب ظرف را در توالت ریخته و ظرف را بشوئید. از این ظرف برای هیچ کار دیگری غیر از همین کار استفاده نکنید.

 

نکات

- ظرفی که برای اینکار ایتفاده می کنید، حتماً پلاستیکی باشد و طوری انتخاب شود که پاها براحتی در آن قرار گیرند

- هر فرد باید یک ظرف جداگانه برای خود تهیه کند.

- کسانیکه در کانال راست گرفتگی دارند و روی دستراست خود گرما احساس می کنند، می توانند از آب سردتری استفاده کنند.  

- همچنین در این زمینه اگر به آبهای طبیعی مثل دریا یا رودخانه دسترسی داشته باشیم، می توانیم با قرار دادن پای خود در آن این کار را انجام دهیم که البته اثر بسیار بهتری دارد.

- پاشویه آب و نمک به سبک شدن کانال های انرژی و هم

/ 5 نظر / 101 بازدید
مریم

سلام مطالب تون مفید بود[گل]

غريبه آشنا

فوق العده بود ممنون مطالبتونخيلي مفيد و ارزشمندهستند

حسام

سلام چند ماه کلاس ها را رفتم فوق العاده بود!

محمد

سلام....وب زیبایی داری.... ولی اگه این همه مطلبو تو ادامه مطلب میذاشتی بهتر میشد....ببخشید فقط در حد نظر بود[گل]

سجاد

سلام..............[گل] خوشحال شدم بهم سر زدی........ وبه شما هم قشنگه با مطالب زیبا. خوشحال میشم بازم بهم سر بزنی..........[لبخند] اگه با تبادل لینک موافقی خبرم کن.... فعلا بای.....